A Tompa László Alapítvány Kulturális Egyesületet 1994-ben hozta létre iskolánk akkori tantestülete. Nevét az iskola névadójáról, az egykor Székelyudvarhelyen élő és alkotó Tompa László költőről kapta.

Egyesületünk legfontosabb céljai között Tompa László költő életművének ápolása, illetve az iskola kulturális, oktatási és nevelési tevékenységeinek támogatása szerepelnek.

Az alapítók szándéka szerint minden tanév végén díjazzuk a legjobb négy éves átlagot elérő VIII. osztályos tanulót. Emellett iskolai ünnepségek, versenyek, rendezvények, infrastrukturális fejlesztések finanszírozására is biztosítunk anyagi keretet. A támogatások megítélésekor a legfontosabb szempont iskolánk tanulóinak fejlődése, épülése.

A Tompa László Alapítvány Kulturális Egyesület támogatja a hagyományőrző tevékenységeket, mint szüreti bálok, farsangi mulatságok a diákoknak, iskolai kirándulások. Az egri testvériskolával való kapcsolat ápolása is fontos szempont. Tanulóink versenyeken
való részvételét is bátorítjuk, amikor támogatjuk a sportvetélkedőkre való kiszállásokat, vagy éppen az országos bajnok közlekedési csapat versenyekre való utaztatását. Néhány iskolai szervezésű vetélkedő anyagi hátterét is biztosítjuk, mint például
az “Adj, király, katonát” népismereti vetélkedősorozat helyi szakasza.

A Tompa László Alapítvány Kulturális Egyesület támogatja a hagyományőrző tevékenységeket, mint szüreti bálok, farsangi mulatságok a diákoknak, iskolai kirándulások. Minden diákot bátorítunk, hogy részt vegyen a által támogatott versenyeken https://slotogate.com/ . Ez segít nekik zenészként fejlődni, és lehetőséget adnak egy baráti rivalizálásra társaikkal, ami mind mentálisan (javult a koncentráció), mind fizikailag előnyös lehet!

Tanulóink versenyeken való részvételét is bátorítjuk, amikor támogatjuk a sportvetélkedőkre való kiszállásokat, vagy éppen az országos bajnok közlekedési csapat versenyekre való utaztatását. Néhány iskolai szervezésű vetélkedő anyagi hátterét is biztosítjuk, mint például az “Adj, király, katonát” népismereti vetélkedősorozat helyi szakasza.

Környezetvédelmi projekt támogatásában is részt vett/vesz egyesületünk, mint például a 2010-2011, 2011-2012-es tanévekben zajló ECOATITUDINE című projekt, melynek keretében iskolánk tanulói jutalomkirándulásokon vehettek részt.

Szervezetünk első önálló projektje 2010 decemberében, a CIVITAS Alapítványtól elnyert pályázat keretében megszervezett “Hagyományőrző gyümölcsnap” nevű rendezvény volt, amikor iskolánk tanulói kreatív tevékenységek formájában adhattak számot az egészséges
életmóddal kapcsolatos ismereteikről.

A Tompa László Általános Iskola Diáktanácsának is mindenkor fő támogatója kívánunk lenni, ezért támogatunk minden kezdeményezést, amit a tanulók fogalmaznak meg a közösség épülésére!

2011 áprilisában egyesületünk anyagi támogatásával elkészült iskolánk jelenlegi honlapja.

Az elkövetkező időszakban a már hagyományossá vált programok finanszírozása mellett célunk bekapcsolódni olyan pályázatokba, ami iskolánk fejlesztését, felszereltségét szolgálja. Kiemelten szeretnénk foglalkozni az információs technológiai fejlesztésekkel,
hogy tanulóink korszerű eszközökön készülhessenek fel a jövőre. Mivel a költségvetési források sosem elegendőek, ezért elsődleges célunk az ilyen jellegű fejlődést elősegítő pályázatokon való részvétel.

Az Tompa László Alapítvány Kulturális Egyesület, mint a székelyudvarhelyi Tompa László Általános Iskola érdekeit szolgáló civil szervezet anyagi forrásai támogatások, 2 %-os adófelajánlások, pályázati úton szerzett javak, összegek. Köszönjük minden támogatónk
segítségét!

A Tompa László Alapítvány Kulturális Egyesület jelenlegi vezetősége:

  • Bajkó Melinda – elnök
  • Bencze Zsuzsanna – alelnök
  • Csender Éva – elnökségi tag
  • Koffol Jolán – cenzor

Mit kell tennie ha jövedelemadójának 2%-át a Tompa László Alapítvány Kulturális Egyesületnek szánja?

Ha csak fizetésből van jövedelme töltse ki a Pénzügytől kapott 230-as űrlapot (Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual).

Ha más jövedelme is van, akkor a 200-as űrlapot töltse ki.

A III.2. pontnál (Susţinerea unei entităţi nonprofit/unităţi de cult) be kell x-elni az ablakot. A többi mezőbe a következő adatokat kell beírni:

Denumire entitate nonprofit: Fundaţia „Tompa László”

Cod de identificare fiscală: 10625457

Cont bancar (IBAN): RO67 BPOS 2110 3339 722ROLO1

A Suma mezőbe írja be a támogatásra szánt összeget. Ha nem ismeri ezt az összeget, hagyja üresen ezt a mezőt.

Az I. pontot töltse ki személyi adataival (név, cím, CNP).

Leadási határidő május 15. Ha a pénzügytől nem küldenek űrlapot, ön is kérhet tőlük, és helyben kitöltheti.