A TOMPA LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA BELSŐ MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Tompa László Iskola Rendszabályzatának alapja az 1/2011-es Tanügyi Törvény, Az egyetem előtti oktatási rendszer működési és szervezési szabályzata, az aktuális romániai tanügyi törvények. Ezen Iskolai rendszabályzat a helyi sajátosságokat és kiegészítő szabályokat rendszerezi, tartalmazza. Rendszabályzatunkat kötelező betartani az iskola személyzetének, minden tanulójának és szüleinek, nevelőinek. Az Iskolai rendszabályzatot minden tanév elején aktualizáljuk a tantestületi tagok titkársági iktatószámmal ellátott javaslatai alapján. Az Iskolai rendszabályzatot évente jóváhagyja az iskola Vezetőtanácsa. Az Iskolai rendszabályzatot minden osztálytanító és osztályfőnök kötelezően bemutatja és aláíratja az osztálya Szülőközösségével a tanév első szülőértekezletén.

 1. A Tompa László Általános Iskola szervezési alegységei:
  • Tompa László Iskola
  • Orbán Alapítványnál beiskolázott fogyatékos gyerekek
  • a Budvár Szociális Központ tanulói
 2. Az iskola vezetése:
  • Az iskola vezetését a 9 tagból szerveződött Vezető Tanács látja el.
  • A Vezető Tanács együttműködik az iskolai Pedagógiai Tanáccsal.
  • Az osztályok felelősei alkotják az iskolánk Diák Tanácsát.
 3. Stratégiai managment:
  Az iskolában működő módszertani bizottságok és felelőseik:

   1. Reál tantárgyak szakköre:

    • Moisa Sára, felelős, biológia
    • Széll Ilona, matematika
    • Tikosi Éva, matematika
    • Gothárd Carmen, fizika
    • Laczkó Imola, kémia
    • Orbán Levente, földrajz
   2. Humán tantárgyak szakköre:

    • Simma Edit, felelős, magyar nyelv és irodalom
    • Károly Adél, magyar-angol
    • Sándor Anna Mária, román nyelv és irodalom
    • Sándor Ibolya, román nyelv és irodalom
    • Dénes Réka, angol
    • Bajkó Melinda, történelem
   3. Testnevelés, zene és képzőművészeti szakkör:

    • Libik Győző, felelős, testnevelés
    • Nagy Mária Enikő, testnevelés
    • Demeter László, testnevelés
    • Bartalis Gabriella, technológia
    • Csáki Enikő, zene
    • Major Hajnalka, képzőművészet
   4. Osztályfőnökök módszertani bizottsága:

    • Asztalos Ágnes, felelős
    • Csáki Enikő oszt.fő 5.A
    • Bajkó Melinda, oszt,fő 5.B
    • Gothárd Carmen oszt.fő 6.A
    • Moisa Sára oszt.fő 6.B
    • Károly Adél oszt.fő 7.A
    • Libik Győző oszt.fő 7.B
    • Sándor Anna Mária oszt.fő 8.A
    • Demeter László oszt.fő 8.B
   5. Tanítók módszertani bizottsága:

    • Imre Ildikó, felelős
    • Bencze Zsuzsa, tanító előkészítő oszt.
    • Pálfi Tünde, tanító előkészítő oszt.
    • Péterfi Antónia, tanító 1.A oszt.
    • Imre Ildikó, 2.A oszt
    • Ambrus Torzsa Mónika, tanító 2. B oszt.
    • Jászay Laura, tanító, 3.A oszt
    • Takács Levente, tanító 3.B oszt
    • Szentgyörgyi Katalin/ Erőss Antal, tanító 4.A oszt.
    • Csender Éva, tanító, 4.B oszt.
    • Tornai Kata, tanító, előkészítő Budvár
    • Tamás Mária, tanító, 1.C Budvár
    • Szász Kinga/Fülöp Sándor tanító, 3.C Budvár
    • Kelemen Annamária tanító, 4.C Budvár
   6. Fejlesztő-központ bizottsága:

    • Bakos Kinga felelős, logopédus
    • Asztalos Ágnes, tanácsadó tanár
    • Szabó Melinda, fejlesztő tanár
    • Kovács Zsuzsa Ottilia, fejlesztő tanúr
    • Bartus Zsuzsa, kinetoterapeuta
   7. Minőségbiztosítási komisszió:

    • Felelős: Libik Győző
    • Tagok: Jászay Laura
    • Dénes Réka
    • Bálint Katalin
   8. Egészségügy bizottság:

    • felelős: Popa Rodica
    • Tagok: Moisa Sára
    • Bartalis Gabika
   9. Kulturális bizottság:

    • felelős Csáki Enikő
    • tagok: Simma Edit
    • Károly Adél
    • Pálfi Tünde
    • Erőss Antal
   10. Sport turisztika bizottság:

    • felelős: Demeter László
    • tagok: Nagy Mária
    • Libik Győző
    • Orbán Levente
   11. Tűzvédelmi bizottság:

    • felelős: Libik Győző
    • tagok: Kőmíves Lajos
    • Keszler Ildikó
   12. Munkavédelmi bizottság:

    • felelős: Keszler Ildikó
    • tagok: Demeter László
    • Libik Győző
    • Nagy Mária
    • Laczkó Imola
    • Gothárd Carmen
  • Továbbképzésekért felel: Nagy Mária Enikő
  • Ösztöndíj megállapító bizottság: Vezetőtanács
  • Honlap frissítés: Bajkó Melinda
  • Sajtó, színház: Dénes Réka
  • Dokumentum kitöltő bizottság: Mihály Rozália, és a 8.-os osztályfőnökök
 4. Operatív menedzsment:
  • Az oktatói-nevelői tevékenység megszervezése
   • Az iskolában a tanórai tevékenység naponta 8-15 óra között zajlik.
   • Az órák időtartama 50 perc.
   • Az előkészítő osztályokban a tanórák tevékenysége: 35 perc tevékenység-15 perc játék
   • A szünet időtartama 10 perc, illetve a nagyszünet 20 perc.
   • A tanulók reggel 7.50-kor érkeznek az iskolába.
   • 8 órakor az iskola kapuit és bejáratait a szolgálatos kisegítő-személyzet, valamint az iskola szolgálatos tanulója bezárja. A tanulókat kísérő szülők az iskola kapujában elbúcsúznak a kis gyerekektől, mert tanulóink ismerik az osztályba
    vezető bejáratokat.
   • ha szülők várják a déli hazamenetelkor a legkisebb tanulókat, akkor azt az iskola oldalsó, Bányai János utca felöli kijáratánál tegyék, mert déli órákban a tanulók iskolai távozása azon a kapun történik.
   • Minden osztálynak saját terme van, és annak gondját viseli.
   • A tanítási órák után az osztályok szolgálatos tanulói letörlik a táblát, összeszedik a szemetet a padokból is és a szemetes kosarat kiüresítik az iskola udvarán levő nagy kukába, az osztály kiszellőztetik, az ablakokat becsukják. Az
    osztálytanítók és osztályfőnökök megszervezik az osztályban a szolgálatos tanulók csoportját, feladatait és ellenőrzik tevékenységüket. Ezért mindenosztályfőnök és tanító felel.
   • Tanítási idő alatt az iskola épületében csak az iskola tanulói tartózkodhatnak.
   • A tanórák ideje alatt tanulói szolgálatot végeznek a VII-VIII-os tanulók. A 2013/14-es tanévben ezért felel Demeter László, tanár.
   • A szolgálatos tanuló viseli a kitűzőt és a szolgálatosság szabályai szerint fejti ki a tevékenységét.
   • Órák alatt a tanulók az osztálytermeikben tartózkodnak, szünetekben az iskola udvarán kapcsolódnak ki. Ez idő alatt elfogyasztja a tízóraiját, civilizált módon szórakozik.
   • Becsengetéskor az osztályok a kijelölt helyen sorba állnak, és a szolgálatos tanár segítségével vonulnak be a termeikbe.
  • Pedagógusi szolgálat:
   • minden pedagógus a meghatározott és vállalt órarend szerint napos szolgálatot teljesít
   • a szolgálati névsor a tanáriban ki van függesztve és a pedagógus munkaköri leírásában, szerepel
   • a szolgálatos pedagógus 7,45-kor kezdi szolgálati teendőit és az órarendben szereplő utolsó óráig, végzi
   • minden szünetben felvigyázza a tanulókat a szolgálatos csoporton belül megbeszélt iskolai helyszínen
   • észrevételezi, szükség esetén a szolgálatos füzetbe bevezeti az észlelt problémát, jelzi a Vezető Tanács felé
   • tanítás végeztével ellenőrzi a naplókat és bezárja a naplótartót
   • felvigyázza, hogy az iskola területét tanulók nem hagyhatják el a tanítási idő alatt és idegen személyek nem tartózkodhatnak az iskola folyosóján
  • Diák szolgálat:
   • iskolánk 7.-8. osztályos tanulói napi szolgálatot teljesítenek
   • a szolgálatot az osztályfőnök és a szolgálatért felelős tanár által meghatározott rend szerint teljesíti
   • a szolgálatos tanuló 7,45-or kezdi tevékenységét az órarendjében levő utolsó órájával befejezve
   • szolgálata idején felvigyázza órák alatt az iskola bejáratait, becsengetéskor lezárja azokat
   • Segítséget nyújt a szolgálatos pedagógusoknak
   • ha idegen személy érkezik, akkor feljegyzi a szolgálatis füzetbe, illetve értesíti a titkárságot vagy a szolgálatos pedagógusokat
 5. Bejutás az iskolába:
  • az iskola pedagógusai, a felnőttek ( pl. szülők, hozzátartozók, vendégek) az iskola főbejáratát használják, a Tamási Áron utca felől az iskolába bemenetelre vagy távozásra.
  • iskolánk tanulói reggel, mindkét mellék bejáratot használhatják az iskolába való érkezéskor.
  • az ajtókat, a kapukat 8-or bezárja az iskola munkása.
  • déli 12-or az iskola Bányai János utca felőli kijáratát nyitjuk meg, tanulóink hazamenetelkor ezt a kijáratot használják
  • tanulóink hozzátartozói a kapukig kísérjék tanulóinkat és ott várják hazamenetelkor
  • iskolánk bejáratai, udvara és tantermei egy része kamerával megfigyelt terület
 6. A tanulók és az iskola biztonsága:
  • az iskola közvagyonát és tanulóink biztonságát erre megírt terv alapján végezzük
  • a tervet a közösen írtuk a városi rendőrséggel ( Politia Municipiului Odorheiu Secuiesc, Biroul de siguranta publica, Compartimentul Politiei de Proximitate)
  • havonta megbeszéljük, jelentjük a súlyosabb kihágásokat, a problémás tanulókat
  • az iskola bejáratait tanítási idő alatt zárva tartjuk, tanulóink biztonsága érdekében
  • az iskola területére idegeneknek belépni tilos, ezt a kapubejáróknál tábla jelzi
  • tilos tanítási idő alatt idegeneknek az iskola épületében tartózkodni
  • pedagógusainkat a tanáriban kell keresni a fogadóórák ideje alatt, vagy az előre megbeszélt időpontban
  • az iskola titkársága naponta 11-13 között fogad ügyfeleket
  • az iskola bejáratai, osztálytermei, udvara kamerával őrzött terület, melyet az ARAMIS figyel.
  • tanulónk órarendjüknek megfelelően tartózkodnak iskolájukban, betartják a munkavédelmi szabályokat, a közlekedési szabályokat, tűzvédelmi szabályokat.
 7. A pedagógusok feladatai és jogai:
  • az iskolában tanító pedagógusok alkotják az iskola Pedagógusi Tanácsát
  • a pedagógusoknak heti 40 óra a munkaidő, mely magába foglalja a kötelező óraszámokat, a feladatlapok szerkesztését, felmérők javítását, nevelési és órán kívüli tevékenységeket, családlátogatásokat, fogadóórákat, vetélkedők és egyéb tevékenységek
   szervezését, felkészülést a tanórákra, munkatervek elkészítését, stb.
  • a Pedagógusi Tanács havonta ülésezik az iskola igazgatója elnökletével
  • szükség esetén rendkívüli esetben is összehívható a tanács
  • minden pedagógusnak kötelező részt venni a gyűléseken, az igazolatlan hiányzás fegyelmi kihágásnak számít
  • a Pedagógus Tanácsi gyűlés akkor törvényes, ha a tagok kétharmada jelen van
  • a határozatait titkos szavazattal érvényesítik a tagok
  • az iskola igazgatója kinevezéssel nevesíti a tanács titkárát, aki vezeti a gyűlések jegyzőkönyveit
  • szükség esetén az iskola igazgatója a gyűlésekre meghívhat szülőket, vagy illetékes személyeket, a témáknak megfelelően
  • minden pedagógus gyűlés végén kötelezően alá kell írja a jegyzőkönyvet
  • a jegyzőkönyv aláírásának elmulasztása fegyelmi kihágás
  • minden jegyzőkönyvet egy hivatalos regiszterbe kell vezetni, ez hivatalos iratnak minősül, ezért szigorúan őrzött szekrényben kell tartani, melynek kulcsa az igazgatónál vagy a titkárnál van.
  • a pedagógus jogait és kötelességeit a REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A UNITATILOR DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR foglalja magába, szabályozza
  • Az osztályfőnökök feladatai és jogai:
   • az osztályfőnököt az iskola igazgatója nevezi ki, azon pedagógusok közül, melyek az aktuális osztályban tanítanak, megbeszélve az iskola Vezetőtanácsával, figyelembe véve a folytonosságot és a szükségleteket
   • az osztályfőnök feladatait a munkaköri leírásokat tartalmazó irat csatolmánya tartalmazza
   • minden osztályfőnök és tanító tevékenységét félévi és éves terv alapján végzi. A terveket kötelező bemutatni az iskola helyettes igazgatójának (nevelési igazgató), akinek láttamoznia kell
   • az osztályfőnökök alkotják az iskola osztályfőnöki bizottságát, melynek tevékenységét egy felelős irányít, meghatározott és megbeszél terv alapján. Irataikat egy külön dossziéban tartják
   • az osztályfőnök szoros kapcsolatot ápol a tanulók családjaival, családlátogatásokat tart, szülőértekezleteket, és fogadóórákat.
   • az osztályfőnökök feladatait, jogait és kötelességeit előírja a . Regulamentul de Organizare si Functionare a unitatilor de invatamant din invatamantul preuniversitar
 8. A tanulók feladatai, jogai és kötelességei:
  • az adott iskolába való beiratkozással a tanuló elnyerte az illető iskola tanulójának jogait, kötelességeit, feladatait.
  • a tanulók legfontosabb kötelessége az órák látogatása az az osztálytevékenységeken való részvétel
  • ha a tanuló hiányzik, azt az osztálynaplóba hiányzásként bevezetik kötelező módon
  • a tanuló órarend szerint látogatja az iskoláját
  • а tanuló nem játszik szerencsejátékot, és nem tölti idejét online kaszinókban és olyan oldalakon, mint a paypal-casinos.ca.
  • a tanulói minőségét ellenőrző könyvvel bizonyítja
  • a tanulók feladatait, kötelességeit, jogait előírja a Regulamentul de Organiyare si Functionare a aInvatamantului preuniversitar
   • Iskolánk tanulóinak legfontosabb kötelességei:
    • tanulóknak minden tanóra kötelező, hiányzás estén kötelességük ezt orvosi igazolással igazolni.
    • A tanulókat egy napi eltávozásra elkérettethetik a szülők, melyet írásban igazolnak.
    • Szülői engedély vagy kérés nélkül a tanulók nem kérezkedhetnek el tanítási óráikról.
    • A hiányzásokat az osztályfőnökök a naplóban igazolják, és az igazolásokat a tanév végéig megőrzik.
    • Minden 10 igazolatlan óra egy magaviseleti jegy levonását eredményezi.
    • Az osztályfőnök köteles minden kirívó esetet azonnal tudatni a szülőkkel.
    • 6-os magaviselet esetén a tanuló osztályismétlőre marad.
    • A tanórákat a tanuló tanítói vagy tanári engedély nélkül nem hagyhatja el.
    • A tanulóknak tilos a tanáriba bemenni, illetve a tanári folyosón közlekedni, rohangálni.
    • Tilos az iskolában a mobiltelefont órán használni a tanulóknak. Használat esetén a tanárnak jogában van elvenni, és csak a szülőnek adhatja vissza.
    • A tanulók az iskolába ne tartsanak maguknál nagy anyagi értéket képviselő tárgyakat vagy pénzt, mert az iskola nem vállal ezekért felelősséget.
    • A tanulók a tanórákra órarend szerint magukkal viszik tanfelszereléseiket, ellenőrzőjüket.
    • A kapott osztályzataikat mindig beíratják tanáraikkal, majd otthon szüleikkel láttamoztatják.
    • nórákon a tanuló az órai tevékenységet végzi, betartja a munkavédelmi szabályokat, viselkedésével nem zavarja társait, valamint az oktató-nevelő tevékenységet. Ellenkező esetben a tanuló viseli a szabályzat által előírt büntetési
     fokozatokat.
    • Ha a tanuló elkésik a tanóráról, bekopog, és elnézést kérve bekapcsolódik a tanórai tevékenységbe.
    • Ha egy tanuló tanév végén kettőnél több tantárgyból nem kap átmenési osztályzatot évismétlőre marad.
    • Minden iskolai évet maximum kétszer lehet ismételni.
    • Ha a tanuló 3 évvel meghaladja az osztályszintjének megfelelő kort, akkor nem beírható.
    • A tanítási idő, valamint a szünetek alatt a tanulóknak tilos elhagyni az iskola területét.
    • A tanulóknak tilos piercinget viselni, a lányoknak festett hajjal, körömmel, kirívó öltözékben megjelenni. Ilyen esetben a tanulót hazaküldjük és a hiányzásai igazolatlanok maradnak.
    • Az iskolába tilos kerékpárral, görkorcsolyával jönni, labdát hozni.
    • Az iskola területén tilos szotyit és egyéb apró héjú magokat enni és szétdobálni.
    • A szemetet az iskola udvarán a szemetesbe, az osztálytermekben a szemetes kosárba kell gyűjteni.
    • A tanulók vigyáznak az iskola, valamint az osztálytermek vagyonára, abban az esetben, ha rongálás történik a tanulóknak és szüleiknek kötelező megtéríteni, vagy megjavítani.
    • A tanulók ingyen kapják tankönyveiket, melyekre vigyáznak, és tiszta állapotban adják vissza a tanév végén. Ha a tanuló elveszíti, vagy megrongálja a tankönyvet köteles az árát megtéríteni, vagy pótolni megfelelő könyvvel.
    • Tanulóink könyveket kölcsönözhetnek az iskola könyvtárából. A könyveket nem rongálják és kiolvasásuk után / két hét max./ visszaadják. Vannak könyvek, melyeket csak a könyvtárban használhatják, nem kölcsönözhetők. Ha a tanuló megrongálja,
     vagy elveszíti a könyvet köteles megtéríteni a kárt.
    • Az iskola illemhelységeit civilizált, és higiénikus szabályok betartásával használjuk.
    • A tanulók be kell tartsák a tűzvédelmi, munkavédelmi és közlekedési szabályokat, vigyázzanak a maguk és társaik testi épségére.
    • A tanulók tej/kifli tízóraiban részesülnek ingyenesen, ezért kérjük, hogy ezt civilizáltan fogyasszák el. Minden osztályban az osztályfőnök által kijelölt felelős naponta átveszi az osztály létszámának megfelelő tejet és kiflit,
     melyet kioszt az osztály tanulóinak. Minden osztálynak higiénikusan egy kosárba teszi az iskola adminisztrátora a fejadagot. Kérjük a kosarakra vigyázni és a tanítási idő után a megfelelő helyre visszavinni. Ha a tanuló elpazarolja,
     eldobálja az ingyen tízórait, a tanulót felelősségre vonjuk, szüleit értesítjük.
    • Tanulónknak be kall tartaniuk az ország törvényeit, az Országos Oktatási Törvény által meghatározottakat és előírtakat, az Iskolai Rendszabályzatot, a közlekedési szabályokat, a munkavédelmi szabályokat, a tűzvédelmi szabályokat,
     a környezetvédelmi szabályokat.
    • A tanulóknak tilos az iskola javainak megrongálása, az iskolai dokumentumokban kárt tenni, veszélyes anyagokat vinni az iskolába, veszélyes tevékenységet cselekedni, melyek veszélyeztetik a saját és más tanulók testi és szellemi
     épségét, az iskola biztonságát.
    • Tilos az agresszív viselkedés a bántó magatartás, a trágár szókincs használata
    • A tanulásban kiváló eredményeket elért tanulóinkat oklevéllel jutalmazzuk
    • A kiválóeredményeikért tanulóinkat osztály előtti dicséretben, iskolai dicséretben részesítjük.
    • A magatartásban és tanulásban nagyon jó eredményeket elért tanuló, aki szociálisan rászorult, megpróbáljuk ösztöndíjjal jutalmazni, az anyagi keretünknek megfelelően
    • A szociálisan nehéz helyzetben levő tanulóink igényelhetnek tanszertámogatást, melyet az Oktatási Minisztérium biztosít
    • Minden tanévben iskolánk legjobb 5-8 osztályos átlagot elért tanulóját a Tompa László Alapítvány anyagiakkal jutalmazza
    • Az iskolánk által szervezett tevékenységeket a jó eredményekért tanulóinkat oklevéllel jutalmazzuk
    • Rendszeres rendezvényeink, versenyeink: iskolai kirándulás, szüreti-bál, .karácsonyi hangverseny, farsangi bál, testvériskolai találkozó, Tompa László Nap, Zrinyi Ilona matematika verseny, közlekedési verseny, különböző sportvetélkedők.
    • Tehetséges tanulóinkat figyelemmel követjük, és vetélkedőkre készítjük
   • Büntetések, szankciók:
     • Az iskolai szabályzatot be nem tartó tanulókat büntetésekkel vagyunk jobb belátásra bírni. Ezek a következők lehetnek
     • egyéni megfigyelés
     • megrovásban részesül az osztályközösség előtt
     • megrovásban részesül az iskolai közösség előtt
     • írásbeli figyelmeztető
     • magaviseleti jegy levonása
     • a Pedagógiai Tanács előtti megrovás
     • a szüleivel együtt az Igazgatói Tanács elé áll
     • kicsapás az iskolából 3-5 napra
     • áthelyezés párhuzamos osztályba
     • más iskolába való eltanácsolás

    Minden egyes büntetést, szankciót a tanuló szőlőjének írásban kiértesít az osztályfőnök. Az értesítést az osztályfőnök a titkársági iktatóban iktatja, a szülő átvételkor aláírja.

   • Tanulmányi eredmények, lezárások:
    • a tanulók tanulmányi haladását, eredményeit (1-10-ig) jegyekkel osztályozzák, 1-4 osztályokban minősítésekkel.
    • A tanulás számonkérése több formában lehet
    • A tanulók osztályozását, lezárásait a pedagógusok bevezetik az osztálynaplóba, valamint az ellenőrző könyvekbe
    • A tanuló szülei aláírják az osztályzatokat, ezzel bizonyítva, hogy követik gyerekük tanulmányi előmenetelét
    • Minden tantárgyból kötelező félévente az 5-ös osztályzatot lezáráskor elérni.
    • Ha a tanuló évvégén két tantárgyból nem érte el az 5-ös osztályzatot, akkor pótvizsgára marad
    • Ha a tanuló több tantárgyból nem kap átmenő osztályzatot, akkor évet ismétel
    • A tanulók pótvizsgára, vagy évismétlésre maradásáról az osztályfőnök írásban értesíti a szülőket.
    • A tanulók osztályozását szabályozza a Regulamentul de Organizare si functionare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar
   • Iskolán kívüli tevékenység, szabadidős tevékenységek szervezése
    • Szeretnénk, ha tanulóink sohasem felejtenék el, hogy a Tompa László Iskola tanulói, és bárhol is tartózkodnak, viselkedésükkel csak jó hírnevet szerezzenek az iskolának.
    • Kirándulásokat tilos tanítási napokon szervezni. Ezeket vakációs vagy hétvégi napokon kell megszervezni. A munkavédelmi szabályokat ez esetben is kötelező betartani.
    • Az osztály bulikat és a születésnapok megünneplését a szervezés előtt 4 nappal be kell jelenteni. Ezeket délután lehet szervezni este 19 órai zárással.
    • Az első tanítási héten iskolai kirándulást szervezünk tanulóinknak. A kirándulás szabályait és tevékenységét az osztálytanítók és osztályfőnökök ismertetik a tanulókkal.
    • Minden tanév májusában kultúrműsor szervezésével megemlékezünk iskolánk névadójáról.
 9. A szülők feladatai, jogai, kötelességei:
  • tanulóink szüleivel az iskola tantestülete állandó kapcsolatot tart fenn
  • az osztálytanítók és osztályfőnökök rendszeresen értesítik a tanulók szüleit a tanuló tanulmányi és fegyelmi előmeneteléről
  • a szülőknek jogukban áll az iskolában a saját gyermekük tanulmányi és fegyelmi előmeneteléről rendszeresen tájékozódni a következő formákban: szülőértekezletek, fogadóórák, közös pedagógus-szülők tapasztalatcsere, nyílt óra, kulturális tevékenységek..
  • ezen kívül a szülő bemehet az iskolába, ha személyesen hívatva volt, vagy a titkárságon hivatalos iratokat szeretne igényelni
  • az osztály tanulóinak szülei alkotják az osztály szülőbizottságát. Az osztály szülőbizottsága segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Félévente kötelező módon összegyűlnek, de szükség esetén bármikor, ha valami probléma, vagy fontos
   megbeszélni való van. Az értekezletekről mindig készül jegyzőkönyv, melynek egy példányát leadják a nevelési igazgatónak.
  • az osztályok szülőbizottságainak felelősei alkotják az iskolai szülőbizottságot.
  • minden esetben a bizottságoknak van elnöke, titkára.
  • a szülő kérelmezheti, kérheti gyereke konfliktushelyzetének orvoslását, megoldását, etikus és civilizált módon: – beszélgetés a problémáról a tanuló tanárával
  • beszélgetés a problémáról a tanuló osztályfőnökével, tanítójával
  • beszélgetés az iskola igazgatójával
  • írásos kérés az iskola Vezetőtanácsához
  • Ha mindezeken a fokozatokon már átment és problémája számára nem nyert kedvező és igazságos megoldást, akkor fordulhat a Hargita Megyei Tanfelügyelőséghez..
  • tilos a szülőknek az agresszív viselkedés az iskola területén, az iskola bármelyik tanulójának, pedagógusának szóbeli vagy erőszakos bántalmazása
  • az Iskolai Rendszabályzatban foglaltakat a szülőknek is be kell tartani, ellenkező esetben a törvényeknek megfelelően büntethetők
  • a szülőbizottságok tevékenységét szabályozza a Regulamentul de Organizare si Functionare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar..
 10. Személyzet:
  Iskolánk személyzetét pedagógusok, adminisztrációs személyzet és kisegítő személyzet alkotja. A személyzet alkalmazását, kötelességeit, jogait szabályozza és tartalmazza a Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant
  preuniversitar. Iskolánk alkalmazott pedagógusai mind szakképzett káderek, számuk megfelel az iskola tanulólétszámának, órakötelezettségének és a törvény által előírtaknak. Feladataikat a kinevezések és a munkaköri leírások tartalmazzák. Az adminisztrációs
  személyzethez tartozik a titkár, a könyvelő, az adminisztrátor, a könyvtáros. Az iskola kisegítő személyzete két takarítóból és egy munkásból áll. Az titkárság ügyfél fogadási órarendje: naponta 11-13 A takarítószemélyzet délután dolgozik: 12-20
  óra között. Feladatuk az iskola napi tisztítása, takarítása. A szünidőben általános nagytakarítás (szőnyegek, függönyök, ablakok stb.) tisztítása. Ha tanév közben szombati nyitásra van szüksége tanulóinknak és pedagógusainknak, akkor felváltva
  teljesítenek iskolai szolgálatot, melyet szabadnap formájában felhasználhatnak, szükség esetén. Az iskola munkása a rongálások javítása mellett, rendben tartja az iskola körüli járdát, az iskolánk előtti kis parkot, az udvart, szabályozza és rendezi
  a kazánházat és a fűtést, lezárja az iskola kapuit, délelőtt az iskolában felügyeli a tisztaságot. Az adminisztrátor a munkaköri feladatai mellett vezeti, nyilvántartja és kiosztja a tejet és a kiflit, valamit megszervezi az ingyen tanszercsomagok
  szétosztását. Iskolánk könyvtárosa rendezi, biztosítja a tanulók tankönyv ellátását, az olvasói közösség megszervezését, könyvek kölcsönzését, tanfilmek vetítését, olvasói és írói találkozók népszerűsítését, irodalmi újdonságok népszerűsítését.
  Elhozza a városi postáról az iskola postáját, illetve ha az iskolának postáznivalója van, azt elpostázza. Szünetekben kiszolgálja az olvasóközönséget, az órák alatt besegít a titkársági munkákba.

A TOMPA LÁSZLÓ ISKOLA NEVELŐ ÉS IGAZGATÓTANÁCSA