Beiratkozás az előkészítőbe

A Tompa László Általános Iskola a 2022-2023-as tanévben két előkészítő osztályt indít az iskolánk főépületében és egy külön fél osztályt a Budvár alegységben, az ott lakó gyerekek számára. Ezen kívül az Orbán alegységünknél 0,2 osztály, a Szent Ferenc alegységünknél pedig 1 osztály lesz előkészítős.

A főépületben délutáni oktatás is indul az előkészítős kisdiákok számára!

Iskolánk nagy hangsúlyt fordít az előkészítő osztályosok felkészítésére. Változatos programokkal, az életkori sajátosságoknak megfelelő módszerekkel igyekszik az alapismeretek megtanítására. Felkészült, szerető, kedves, gyerek-centrikus pedagógusok foglakoznak a tanulókkal.

Hasznos iskolán kívüli tevékenységek egészítik ki a tanórai munkát. Játékos formában, az életre való nevelést is szem előtt tartva igyekeznek tanítóink megteremteni a kellemes hangulatot.   

A folytonosság elvét figyelembe véve a tanítók az elsajátított ismeretekre építenek a továbbiakban.

Iskolánk előnyei: központi elhelyezkedés, szakképesített tanerők, jól felszerelt, modern, gyerekbarát osztálytermek, az előkészítő osztálytól angol nyelv tanítása, projektekben való részvétel.

Tanítóink a BBTE módszertanosai – megyénk jövendőbeli tanítóinak segítenek a tanítás tanulásában. Iskolánk tanulóinak és pedagógusainak munkáját segíti egy jól felszerelt fejlesztőközpont  (két fejlesztőpedagógus, egy logopédus, egy nevelési tanácsadó tanár).

Tanítók – Tompa László Általános Iskola: – Péterfi Antónia Imola, Takács Levente

Tanító – Budvár alegység: Simon Gyöngyike

  1. IRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK
  1. AZ IRATKOZÁS PROGRAMJA: