Közlekedés

TEstnevelés

Vallás

Román

Matematika

Anyanyelv

Ének

Tudomány

Polgári n.

Rajz