Vallás

Polgári nev.

Fizika

Angol

Zene/Rajz

Latin

Kémia

Magyar

Történelem

Földrajz