Vallás

Polgári nev.

Fizika

Angol

Zene/Rajz

Latin

Oszt. főn.

Matematika

Kémia

Magyar