Vallás

Palgári nev.

Fizika

Angol

Zene/Rajz

Latin

Testnevelés

Techinka

Román

Oszt. főn.